Poslední Akce

Zelené střechy

Aula ČZU Kamýcká 1276, Praha - Suchdol

 Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci, kterou pořádá Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně ve spolupráci s Fakultou životního prostředí ČZU v Praze, 8. září 2022, v Aule České zemědělská univerzity v Praze.

Konference AOPK – Invazivní druhy

Knihovna ČZU - Kongresový sál Kamýcká 129, Praha

Tradiční společná konference FŽP s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR k vybraným otázkám praktické ochrany přírody, tentokrát na téma invazní druhy, se uskuteční 8. února od 9:30 v Kongresovém sále ČZU a online. V pořadí již osmé setkání odborníků z akademického prostředí a ochranářské praxe vám nabídne zasvěcený vhled do specifického problému, kterému čelí příroda v globálním měřítku, Českou republiku nevyjímaje. Vystupující se zaměří mj. na monitoring invazních druhů včetně zapojení veřejnosti, na legislativní a ekonomické nástroje v boji proti těmto druhům, a v neposlední řadě také na veterinární aspekt. Účast na konferenci je zdarma. Registrovat na konferenci se můžete zde: https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/kalendar-akci/konference-invazni-druhy/

Fórum udržitelného rozvoje 2022

Online

Letošní Fórum se zaměří na otázku společenské rezistence vůči vládním strategiím v oblasti udržitelnosti a bude se ptát, jak lze tento stav změnit. Pozvání přijaly ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Keynote přednášku prosloví francouzský kognitivní vědec Dr Hugo Mercier zaměřující se na výzkum rozumu a toho, proč něčemu věříme, spoluautor populární knihy Záhada rozumu (česky 2019). Těšit se můžete na nový formát oxfordské debaty, v níž rozhodne i Váš hlas. Ten můžete poslat jednomu ze dvou týmů diskutujících o těchto otázkách: Má vláda snižovat nedůvěru a rezistenci vůči zelené tranzici důrazem na vzdělávání (osvětový přístup), nebo by měla spíše mířit na emoce? Má být klimatická politika komunikována s důrazem na fakta, nebo vytvářením nových příběhů a emocí? Společně s pozvanými hosty se zamyslíme nad tím, jaký společenskovědní výzkum vlastně potřebujeme, aby nám pomohl zvládnout zelenou tranzici. Pozvání na Fórum dosud přijali např. Anna Pospěch…

Číst více