Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Zelené střechy

8. 9. 2022

Vážené kolegyně a kolegové

 Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci, kterou pořádá Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně ve spolupráci s Fakultou životního prostředí ČZU v Praze, 8. září 2022, v Aule České zemědělská univerzity v Praze.

Témata konference:

 • Zelené střechy a biodiverzita
 • Zelené střechy a fotovoltaika
 • Zelené střechy a dešťové srážky
 • Zelené fasády

„Zelené střechy poskytují řadu užitků nejen vlastníkovi a uživateli budovy, ale i celé společnosti. Přináší efektivní způsob hospodaření s dešťovou vodou, tepelné úspory, přispívají ke zlepšování mikroklimatu měst nebo snižování efektu městského tepelného ostrova. V neposlední řadě slouží jako estetický prvek budovy či pobytové místo. Přístupy k ozeleňování střech ve světě se v poslední době mění, objevují se nové pojmy, jako jsou biodiverzitní zelené střechy, biosolární zelené střechy, modrozelené střechy. Tyto nové pojmy korespondují i s novými technologiemi a přístupy k ozeleňování střech a fasád. Hlavním cílem konference je zvýšit informovanost odpovědných zástupců samospráv a úředníků státní správy ve městech a obcích, stejně jako odborné veřejnosti, o nových trendech v oblasti ozeleňování střech a stěn budov, které jsou jedním z adaptačních opatření na změnu klimatu.“

 • Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, stavební a zahradnické firmy, developery.
 • Na závěr konference budou slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Zelená střecha roku 2022.
 • Konference je součástí projektu Zelené střechy – živé střechy, podpořeného hlavním městem Prahou.
 • Konference je součástí Landscape festivalu 2022

REGISTRAČNÍ POPLATKY (v Kč bez DPH, DPH 21 %)

Typ poplatku Registrace

do 12. srpna 2022

Registrace

do 31. srpna 2022

Vložné 2 470 Kč 2 900 Kč
Vložné člen SZÚZ 1 650 Kč 2 000 Kč
Vložné student a zaměstnanec ČZU

Zaměstnanec MHMP

1 650 Kč 2 000 Kč

Poplatky jsou uvedené v Kč bez DPH. K ceně bude připočteno 21 % DPH)

Registrace https://www.zelenestrechy.info/

Výše uvedené poplatky jsou splatné vždy k danému datu platnosti. V případě neobdržení platby v termínu bude automaticky účtován pozdější poplatek. Registrace není považována za kompletní, dokud není plně uhrazena.

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE

 • Přístup na celý program konference včetně tlumočení do ČJ a AJ
 • Coffee break
 • Oběd

Více informací zde:

*************

Dear colleagues,

We want to invite you to the international conference organized by the Green Roof Section of the Association for the Establishment and Maintenance of Green Areas in cooperation with the Faculty of the Environmental Sciences of the CZU in Prague, on September 8, 2022, in the Auditorium of the Czech University of Life Sciences in Prague.

Conference topics:

 • Green roofs and biodiversity
 • Green roofs and photovoltaics
 • Green roofs and rainfall
 • Green facades

„Green roofs provide a range of bene􀃶ts not only to the building owner and user, but also to society as a whole. They provide an efficient way of managing rainwater, heat savings, contribute to improving the urban microclimate or reducing the urban heat island effect. Last but not least, they serve as an aesthetic element of a building or a place of residence. Approaches to roof greening around the world have been changing recently, with new concepts emerging such as biodiverse green roofs, biosolar green roofs or blue-green roofs. These new concepts also correspond to new technologies and approaches to roof and facade greening. The main goal of the conference is to raise awareness among responsible representatives of municipalities and government officials in cities and municipalities, as well as the professional public, about new trends in the 􀃶eld of greening roofs and walls of buildings as one of the adaptation measures to climate change.“

More information here:

 

Kontakt na pořadatele:

Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s.

Údolní 33, 602 00 Brno, mail: info@szuz.cz, mobil: +420 777(5) 581 544, www.szuz.cz

Podrobnosti

Datum:
8. 9. 2022
Webová stránka:
https://www.zelenestrechy.info/konference

Místo konání

Aula ČZU
Kamýcká 1276
Praha - Suchdol, Praha 16500 Česká republika
+ Google Mapa
Phone
773160894
View Místo konání Website