KRAJINA.CZ

Search

Aleje jsou zapotřebí

Výsadba stromů je jeden z mnoha způsobů, jak se adaptovat na změnu klimatu, a to pohlcováním CO2 a dalších přidružených funkcí.

Kroměříž plánuje vysadit ovocnou alej v místní části Bílany, což by mělo přispět ke zlepšení životního prostředí a podmínek pro místní obyvatele. Město se snaží získat dotaci z ministerstva životního prostředí na výsadbu 36 stromů. Výsadba stromů je jeden z mnoha způsobů, jak se adaptovat na změnu klimatu, a to pohlcováním CO2 a dalších přidružených funkcí. Vedle něj je důležitá pro zvyšování vlhkosti vzduchu a podporu biodiverzity. Výstavby alejí obecně zlepšují kvalitu ovzduší, pomáhají zadržovat vodu v krajině a snižují riziko eroze půdy.

© KRAJINA.CZ | 2022