KRAJINA.CZ

Search

Kontakt

Cílem portálu Krajina.cz je: 

Přinášet nejširší veřejnosti odborné (tedy podložené) a aktuální informace o krajině v regionálním měřítku, ale v globálních souvislostech

Proč?

Téma krajiny bude jedním z klíčových v souvislosti s nadcházející klimatickou změnou a snahou řešit její dopady.

Je třeba sdružit, zpřehlednit, ověřit a dát do souvislostí informace z různých oblastí, které se v krajině potkávají: zemědělství, lesnictví, ochrana přírody, energetika, legislativa, dotační politika…

Příběhy a příklady táhnout – chceme dát prostor příkladům  dobré praxe a prezentovat zajímavé  projekty či události

Jak?

Portál byl založen odborníky z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.

Vkládáme vlastní příspěvky, ale zároveň přebíráme jakékoliv ostatní informace, které se tématu týkají. Chceme, aby byl portál aktuální a obsahoval všechny důležité zprávy.

Portál je otevřenou platformou a externí příspěvky jsou vítány. Nabízíme prostor pro Vaše odborné názory a komentáře. Návrhy Vašich příspěvků nebo témat, kterým bychom se mohli věnovat můžete zasílat na e-mail, případně nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

Picture of Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.

Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.

Kontaktní osoba, editor obsahu

pixova@fzp.czu.cz

Kontaktní formulář

© KRAJINA.CZ | 2022