KRAJINA.CZ

Kontakt

O PORTÁLU KRAJINA.CZ

Krajina a život v ní odborně a aktuálně

Cílem portálu je: 

Přinášet nejširší veřejnosti odborné (tedy podložené) a aktuální informace o krajině v regionálním měřítku, ale v globálních souvislostech

Proč?

– Téma krajiny bude jedním z klíčových v souvislosti s nadcházející klimatickou změnou a snahou řešit její dopady v krajině.

– Je třeba sdružit, zpřehlednit, ověřit a dát do souvislostí informace z různých oblastí (zemědělství, lesnictví, ochrana přírody, energetika, legislativa, dotační politika…)

– Je třeba zviditelnit příklady dobré praxe i realizované projekty či události

Jak?

– Zajišťujeme vlastní tvorbu příspěvků, ale i editorský dohled nad nabízenými materiály

– Prostřednictvím portálu a našich sociálních sítí vám nabízíme prostor pro vaše odborné názory a komentáře

– Návrhy Vašich příspěvků nebo témat, kterým bychom se mohli věnovat můžete zasílat na e-mail, případně nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.

Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.

Kontaktní osoba, editor obsahu

pixova@fzp.czu.cz

Ing. Vojtěch Zástěra

Ing. Vojtěch Zástěra

Editor webových stránek

zastera@fzp.czu.cz

Kontaktní formulář

© KRAJINA.CZ | 2022