KRAJINA.CZ

Projekty

Spolupracujte s námi! Rolí univerzit je vedle činnosti vzdělávací a výzkumné také spolupráce s praxí, transfer znalostí, inovací a technologií. Jsme expertními řešiteli mnoha mezinárodních i národních projektových výzev.
Staňte se partnery ČZU – Zapojte se do vědy a výzkumu – Budujme komerční spolupráce!

Platforma pro využití metod dálkového průzkumu země pro sledování vegetace a změn klimatu

Platforma pro využití metod dálkového průzkumu země pro sledování vegetace a změn klimatu

Pro více informací
klikni zde

© KRAJINA.CZ | 2022