KRAJINA.CZ

Search

Témata

Dominantním typem krajiny je kulturní krajina, kterou ovlivňuje zejména zemědělství. Dokážeme však krajině zodpovědně hospodařit nebo ji exploatovat?

Zemědělství ovlivňuje největší část krajiny v ČR. Přímo na krajinu působí a utváří jí. Můžeme mít pozitivní vliv, ale i velmi negativní.

Voda je zásadní pro život na Zemi. Klimatická změna a nedávná sucha nám připomínají, že problematika vody je globálním tématem

Čím pestřejší a zdravější krajinu máme, tím bohatší biodiverzitu hostí. Živé organismy zpětně ovlivňují procesy v krajině a její celkový stav. Umíme jim vytvořit vhodné podmínky?

V krajině plánujeme, jako ve všem v lidském životě. Procesů krajinného plánování, které ovlivňují nakládání v krajině je celá řada.

Sídelní struktury jsou významnou a pro člověka zásadní složkou krajiny. Jak učinit urbanismus udržitelným?

© KRAJINA.CZ | 2022