KRAJINA.CZ

Search

Brdy budou pestré

Brdy budou pestré, bude to ale trvat několik generací lesníků.

Na území středních Brd dojde ke změně monokultur na lesy pestré věkem i druhy. Vojenské lesy a statky ČR se budou pomocí šetrného a přírodě blízkého hospodaření snažit vytvořit novou generaci lesů, která nebude potřebovat holosečné těžby. Nově nabytou stabilitou mají i lépe odolávat změnám klimatu a zadržovat více vody. Těžit se ale na území Brd bude dál, jen to bude dražší, protože bude nutné těžit více selektivně – menší množství stromů na větší ploše než dosud. Mezi druhy, které budou VLS ČR vysazovat, patří vedle smrku, který tvoří aktuálně 80 % stromů v Brdech, to mají být buk a jedle, což jsou druhy u nás původní. Uvědomují si, že přeměna charakteru lesa je několik generací lesníků. V Brdech dále plánují VLS ČR vytvořit udržitelný systém lovů.

© KRAJINA.CZ | 2022