KRAJINA.CZ

Search

Dunaj–Odra–Labe nebude

Vláda ČR se shodla na zrušení ekonomicky a ekologicky nesmyslného projektu Dunaj-Odra-Labe.

Ekologicky i ekonomicky nesmyslný projekt byl zrušen vládou, která se k tomu zavázala již ve svém programovém prohlášení. Konkrétně se stalo to, že vláda zrušila územní rezervy pro DOL, což umožňuje obcím využít pozemky ke smysluplnějším projektům. Změnil se územní plán na úrovni státu, což se musí propsat do zásad územního rozvoje kraje a až poté do územního plánu jednotlivých obcí, což je proces na několik let. Projekt by stál téměř 600 miliard korun, to by ale nutně nemusela být konečná částka, a hlavně by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný negativní dopad na krajinu a vodní režim ČR. Zrušení územní rezervy se ale netýká možných úprav v toku Labe od Pardubic ve směru toku po hranici s Německem a Vltavy mezi Mělníkem, Prahou a Českými Budějovicemi.

© KRAJINA.CZ | 2022