KRAJINA.CZ

Search

GBCC – 6. ročník mezinárodní ochranářské konference

Kam směřuje svět po roce 2020? Konference již 10.-12.11.

Cílem letošního ročníku konference GBCC na téma „Svět po roce 2020: Od krize k ochraně biodiverzity“ je pojmenovat konkrétní faktory, které za současnými problémy globální biodiverzity stojí, a představit možná řešení a výhledy do budoucna.

KOMPLETNÍ PROGRAM NALEZNETE ZDE!

Pandemie koronaviru, která paralyzovala celý svět, je jen jedním z negativních důsledků lidské činnosti na globální ekosystém. Vstříc 3. dekádě 21. století se nám otevírá příležitost přehodnotit svůj přístup k živé přírodě, jejíž správné fungování je pro nás klíčové. Touto problematikou a jejími možnými řešeními se proto bude zabývat 6. ročník mezinárodní orchranářsko-vědecké konference Global Biodiversity Conservation Conference (GBCC), která se uskuteční 10. – 12. listopadu 2021 v Aule ČZU v Praze a online.

Důležité termíny:
Registrace abstraktů posterů do 31.8.2021
Registrace účastníků do 15.10.2021
Zaplacení poplatku do 22.10.2021

Registrujte se zde: https://gbcc-conference.org/en/register/

Organizace konference se zhostí Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC), Česká zemědělská univerzita v Praze (Fakulta tropického zemědělství, Fakulta životního prostředí a Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů) ve spolupráci s dalšími hlavními partnery, kterými jsou Zoo Liberec, Zoo Olomouc, Zoo Ostrava a Zoo Praha. Událost zaštiťuje Česká společnost pro ekologii.

© KRAJINA.CZ | 2022