KRAJINA.CZ

Search

Jak si stojí mokřady?

Proč je obnova mokřadů tak potřebná a zásadní?

2. února se slaví den mokřadů. Přestože je jejich nezastupitelný vliv na životní prostředí pozitivní a více než jasný, jejich plocha v čase mizí rychleji, než plocha lesů. Kromě pozitivního vlivu na biodiverzitu díky různorodým podmínkám pomáhají zadržovat a čistit vodu a mají vliv na lokální klima. Celosvětově se plocha mokřadů od roku 1970 snížila o 35 %, v ČR to je dokonce 80 %. Na mokřady je celosvětově navázáno více než 125 tisíc druhů živočichů. Klimatická změna se na mokřadech citelně projevuje, zároveň však umějí velice dobře pomáhat s ukládáním uhlíku a přispívat tak ke zmírňování změny klimatu. Je v nich uložena zhruba třetina suchozemského uhlíku, proto má jejich ničení velké následky. Emise z odvodněných nebo vypálených rašelinišť jsou ročně rovny přibližně 10 % celosvětových emisí ze spalování fosilních paliv.

© KRAJINA.CZ | 2022