KRAJINA.CZ

Search

Jako na pláži, ale ve střední Evropě

Na pískovně Marokánka probíhá už po několik let rekultivace. Aktuálně je zalesňována, ale podle přírodovědců se jedná o cenný biotop sám o sobě, a zalesňování může uškodit na písek vázaným ohroženým druhům živočichů.

Marokánka I – to je bývalá pískovna v královehradeckém kraji. Přes silnici leží Marokánka II, kde se písek stále těží. Na té první ale probíhá už po několik let rekultivace, jejím centrem je dvouhektarové jezero. To umožňuje napájet vodou místní stromy, které díky tomu rostou extrémně rychle. Cílem je navrátit bývalou pískovnu lesům, zvýšit jejich hospodářskou hodnotu a zvýšit lokální biodiverzitu, což se daří. Byla totiž využita nová koncepce, která využívá pro rekultivace budování menších vodních ploch. Díky jílové vrstvě voda z jezírka neodtéká, jen ji doplňují srážky a v jeho okolí tak mohou být vysázeny i listnaté stromy, které jsou náročnější na vodu. Podobný osud by měl čekat i Marokánku II. Přístup je ale kritizován přírodovědci, protože pískovna sama o sobě je cenný biotop, a měla by tak být ponechána spíše svému osudu a jako útočiště i ohroženým druhům živočichů. Vhodně zvolený způsob obnovy může biodiverzitu podpořit, špatný může být likvidační.

© KRAJINA.CZ | 2022