KRAJINA.CZ

Search

Krnov se pomalu adaptuje na změnu klimatu

Radnice v Krnově na Bruntálsku chystá opatření pro zadržení vody v krajině.

Radnice v Krnově na Bruntálsku chystá opatření pro zadržení vody v krajině. Cílem je připravit území na změnu klimatu a zamezit erozi půdy. Studii pro povodí Opavice zpracoval spolek Živá voda podle modelu Živá krajina. V plánu je některé plochy zatravnit, na jiných vysadit lesy, vytvořit plochu agrolesů a vytvořit meandry a rozlivová území na místech, kde byly toky v minulosti narovnány. Celkem by se mělo zadržet téměř 14 milionů hektolitrů vody. V současné době jedná město s vlastníky pozemků a snaží se nalézt finanční podporu pro realizaci studie, která má začít příští rok.

© KRAJINA.CZ | 2022