KRAJINA.CZ

Search

Lesy ČR mají nového ředitele, bude změna k lepšímu?

Novým ředitelem Lesů ČR se stal dosavadní ekonomický ředitel firmy, Dalibor Šafařík. Zda budou Lesy ČR hospodařit tak, aby posílily biodiverzitu, zvětšily plochy, které budou ponechané samovolnému vývoji a ponechaly staré stromy k dožití a zetlení, zůstává otázkou vedle snižování stavů spárkaté zvěře, spolupráce se středními školami a startovacích bytů pro nové zaměstnance.

Novým ředitelem Lesů ČR se stal dosavadní ekonomický ředitel firmy, Dalibor Šafařík. Nastínil slibnější budoucnost, která se týká přírodě blízkého hospodaření, založeném na respektování procesů probíhajících v přírodě. Lesy ČR se v nadcházejících letech budou věnovat obnově po kůrovcových kalamitách, podle ministra zemědělství Nekuly budou v následujících pěti až šesti letech potřebovat investici kolem 50 miliard korun. Za ně by měly lesy dostat vhodná adaptační opatření na změnu klimatu, nové cesty, ale i vodní prvky. V příštím roce plánují Lesy ČR obnovu 1650 hektarů lesa ve Šlukovském výběžku, kde stále probíhá boj s kůrovcem. V plánu je pokud možno využít přirozenou obnovu ze semen a plodů, včetně využití přípravných dřevin. Dále se budou Lesy ČR věnovat Bobří soutěsce na Litvínovsku nebo Saskému a Českému Švýcarsku. Podle odborníka na lesnictví z Hnutí Duha Jaromíra Bláhy by měly Lesy ČR začít hospodařit tak, aby posílily biodiverzitu, zvětšily plochy, které budou ponechané samovolnému vývoji a ponechaly staré stromy k dožití a zetlení. Zda budou poslední zmíněné body zahrnuté do přírodě blízkého hospodaření nového ředitele firmy, zůstává otázkou vedle snižování stavů spárkaté zvěře, spolupráce se středními školami a startovacích bytů pro nové zaměstnance.

© KRAJINA.CZ | 2022