KRAJINA.CZ

Search

Návrat k tůním

Tůně se navracejí do České republiky. Umějí nejen zadržovat vodu v krajině, zvyšují bidoverzitu a mohou sloužit jako prvek, zlepšující lokální mikroklima.

V české krajině se opět začínají objevovat tůně. Tůně jsou terénní deprese (prohlubně) zatopené vodou, obvykle bez trvalého přítoku nebo odtoku. Přirozeně mohou vznikat zatopením slepého ramene řeky nebo meandru potoka, vzniknout jim mohou dát i bobři.

Vznikat v krajině ale mohou i záměrně, což se před několika dny podařilo zkušenému spolku Mokřady v údolí říčky Hloučely na Prostějovsku. Jednalo se o spolupráci s vlastníkem pozemků. Podařilo se vybudovat 9 větších tůní (20 až 140 m čtverečních) a několik mikrotůní. Mikrotůně byly vytvořeny poté, co bylo zjištěno, že se v okolních biotopech vyskytují mloci. Mimo zlepšení zadržování vody v krajině tak pomůže i množství na vodu vázaných živočichů.

V Krkonošském národním parku jsou tůně jako součást nakládání s vodou pilně budovány od roku 2017, a to i kvůli zadržování uhlíku a regulaci místního klimatu. Letos vznikly tůně v bývalém odkališti dolu a úpravny měděné rudy na Broumovsku, během několika měsíců se do nich nastěhovaly orchideje, vážky a jiní bezobratlí živočichové. Část území dokonce odkoupila ČSOP. V údolí Tiché Orlice nechaly Lesy ČR vyhloubit tři tůně na půdorysu rybníka, který se zde v minulosti vyskytoval.

© KRAJINA.CZ | 2022