KRAJINA.CZ

Search

Oceán v Krušných horách

Karlovarský kraj se pokusí obnovit rašeliniště v přírodní rezervaci Oceán v Krušných horách.
Ilustrační foto, Nizozemsko

Jádrem krušnohorských mokřadů je rezervace rašelinišť mezi Merklínem, Perninkem a Nejdkem. Plocha rašeliniště v průběhu uplynulých let zarostla na přibližně 10 % původní plochy, Karlovarský kraj se bude snažit rašeliniště obnovit na alespoň 40 %. Pomoc by měly probírky kleče, obnova vodního režimu a v ideálním případě finance z Operačního programu pro životní prostředí.

© KRAJINA.CZ | 2022