KRAJINA.CZ

Search

Ovocné stromy budou zdobit Brdy

Vojenské lesy a statky budou v Brdech s lidmi vysazovat ovocné stromy.

Vcelku originální způsob, jak představit veřejnosti přírodě blízké hospodaření a rovnou ji do něj zapojit, představily Vojenské lesy a statky, které se starají o střední Brdy. Veřejnost bude pod dohledem VLS vysazovat ovocné stromy, nejvíce ovocných stromů je v plánu vysázet v okolí Padrťských rybníků. Vysazovat se budou především třešně ptačí, švestky a jabloně. Cílem podniku je vrátit do Brd biologickou rozmanitost, o což se VLS snažily už v minulosti, a to vysazováním pestřejších porostů, ve kterých převažovaly listnaté stromy.

© KRAJINA.CZ | 2022