KRAJINA.CZ

Search

Páchník jako reprezentant zapomenutých způsobů

Jak žije páchník a jak to může pomoct místní biodiverzitě?

Páchník hnědý je brouk vázaný na dutiny stromů, což vychází z průběhu jeho života. Tři až čtyři roky tráví jako larva v dutině stromu, později vylétne na pár měsíců mimo mateřský strom za účelem rozmnožování. Neulétne ale mnoho, místo k rozmnožení musí být maximálně 200 metrů od původního stanoviště a bez výrazných překážek. V Poodří se páchník vyskytuje především ve starých vrbách, ale i v lipách, dubech nebo topolech. Podporovat jeho výskyt je tak možné například ořezem vrb na hlavu, což je způsob ořezu, který z ČR téměř vymizel. V Poodří probíhají ještě další formy podpory jeho výskytu – u stávajících stromů (lip) je to tlumení invaze jmelí bílého a obecně sázení původních druhů stromů a vytváření podmínek pro vznik nových biotopů.

© KRAJINA.CZ | 2022