KRAJINA.CZ

Search

Pokus o obměnu diverzity

Na Jihlavsku se budou po vzoru Mendelovy univerzity pěstovat nepůvodní druhy dřevin v krajině.

Pěstovat sekvojovce, zeravy nebo platany ve velkém? Správa městských lesů Jihlava se do toho od letošního roku pustí. Projekt, který se věnuje změně klimatu, realizují město Jihlava, kraj Vysočina a lesnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Na půdě univerzity byl projekt zkoušen v menším měřítku. V roce 2031 dojde k finálnímu zhodnocení fungování vybraných dřevin v krajině. Dřeviny vybírá univerzita, za 50 000 Kč vybere přibližně 10 druhů. Zvýšení biodiverzity má pomoci v boji s kůrovcem.

© KRAJINA.CZ | 2022