KRAJINA.CZ

Search

Pomáháme rozvoji africké Zambie

Spolupráce AOPK ČR a FŽP cílí na největší národní park Zambie

Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Fakulty životního prostředí ČZU vyhodnotili na žádost Ministerstva turistiky a umění Zambijské republiky (MTA) možnosti výstavby nové ekoturistické infrastruktury ve třech tamějších národních parcích. Iniciativu, uskutečňovanou v rámci rozvojové pomoci České republiky a financovanou Českou rozvojovou agenturou, uvítali a plně podpořili jak představitelé MTA, tak všech navštívených národních parků a místních komunit. Turistika šetrná k životnímu prostředí a zaměřená na poznávání přírodních krás patří v celosvětovém měřítku k nejdynamičtěji se rozvíjejícím aktivitám a na africkém kontinentě představuje pro řadu států významný pravidelný zdroj příjmů.

Rozbor silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza) hodnotící celkem 48 parametrů a podrobná multikriteriální studie proveditelnosti potvrdily, že pro rozvoj ekoturistiky jsou přijatelné všechny tři studované národní parky (Kafue, Sioma Ngwezi, Dolní Zambezi). Výrazně nejvhodnější parametry pro uvedený pilotní projekt vykazuje lokalita nacházející v národním parku Kafue a ležící na soutoku řek Kafue a Shishambe.

Projekt je realizován v kontextu rozvojové pomoci Zambii v rámci smlouvy s Českou rozvojovou agenturou.

Tiskovou zprávu naleznete v příloze.


© KRAJINA.CZ | 2022