KRAJINA.CZ

Search

Poníci u tvorby nové obecní rezervace

Shetlandští pony pomohou s obnovou pdomáčené louky a tvorbou nové rezervace.

Foto: Dáša Kubíková, Český rozhlas

Čtyři shetlandští pony spásají pětihektarový pozemek, který není a ani v minulosti nebyl vhodný pro zemědělské využití. Místní spolek Krajina se snaží o obnovu zpustlé a zarostlé louky a vybudování rezervace. Na tom spolek spolupracuje s místními CHKO a obcemi. V budoucí rezervaci pracuje s tůňkami a se zvyšováním hladiny podzemní vody.

© KRAJINA.CZ | 2022