KRAJINA.CZ

Search

Pryč s melioračními kanály, sem se sibiřskou tajgou

Výsledky projektu o zlepšování zadržení vody v krajině jsou viditelné již po dvou týdnech!

V Krkonošském národním parku se místní správa snaží o zlepšení stavu vody v krajině, a to již od roku 2017 tím, že obnovuje mokřady a celkově zlepšuje systémy zadržování vody v krajině. Dochází k vytrhávání starých melioračních kanálů, které sloužily k odvodnění podmáčených horských smrčin. Výsledky jsou znatelné už po dvou týdnech, a na místech, kde obnova proběhla, to vypadá „jako v sibiřské tajze“. Zadržování vody podporuje rovněž rozmnožování obojživelníků, což zvyšuje místní biodiverzitu. Projekt bude pokračovat do roku 2023. Více zde.

© KRAJINA.CZ | 2022