KRAJINA.CZ

Search

Ptákům svědčí snad cokoli více než zemědělská krajina

Jaký vztah mají ptáci k fotovoltaickým elektrárnám?

Jedním z takových příkladů jsou solární elektrárny. Vychází to z výzkumu, který provedli slovenští vědci. Na půdě s fotovoltaikou podle nich žilo větší množství (často ohrožených a hmyzožravých), než na okolních polích, ale i loukách bez solárních elektráren. Vysvětlení to má jednoduché, solární panely slouží jako místo odpočinku pro hmyz, který zase přitahuje ptáky. Stavba fotovoltaických elektráren může i pomoci oživit „mrtvé lokality“ a mít pozitivní vliv nejen na ptačí biodiverzitu.

© KRAJINA.CZ | 2022