KRAJINA.CZ

Search

Temnější lesy v nížinách nejsou lepší lesy

Studie vědců z Mendelovy univerzity přišla na to, že nejvyšší biodiverzita pavouků žijících na povrchu půdy je v porostech se silným prosvětlením a navrhuje návrat k hospodaření v lesích tak, aby vznikala mozaika tmavších a světlejších stanovišť.

Typické lesy v nížinách tvoří doubravy a dubohabřiny, nebo alespoň tvořily. S jejich přítomností je spjata vysoká biodiverzita, ta se ale vytrácí v případě, kdy se používají nevhodné lesnické postupy jako intenzivní těžba nebo upuštění od tradičního výmladkového hospodaření. Především v chráněných krajinných oblastech došlo k přerodu na lesy temnější, vlhčí a bohatší na živiny, což nutně vedlo a vede k redukci na světlý les adaptovaných druhů. K tématu vznikla řada studií, které mapují úbytek rostlin a živočichů v těchto lokalitách a shodují se v řešení problému návratem k tradičnímu hospodaření, které tvoří mozaiku tmavých a světlých stanovišť. Jedna ze studií hodnotila biodiverzitu pavouků žijících na povrchu půdy a dospěla k tomu, že nejvyšší biodiverzita s výskytem vzácných a ohrožených druhů pavouků je v porostech se silným prosvětlením.

© KRAJINA.CZ | 2022