KRAJINA.CZ

Search

Větší prostor ekologické obnově

Ekologická obnova je nová, levnější a zjímavější šance pro krajinu zničenou těžbou uhlí.

Nejpozději v roce 2033 bude ukončena těžba uhlí v ČR, tudíž i v severních Čechách, kterou bude následovat léta trvající rekultivace. Dosud nejčastěji používané přístupy, neboli technicky vedené rekultivace – ať už tvorba vodních ploch nebo kombinací ploch zemědělských a lesních, kde se sice střídají různé přístupy, ale krajina je až příliš umělá a s velice jasnými hranicemi, vyžadují velké množství financí a časově náročné údržby. Ekologická obnova je levná a velmi efektivní, po sanaci vznikají téměř samovolným vývojem druhově velice pestré lokality, které jsou více a lépe odolné změnám klimatu. Zajímavé jsou jako útočiště pro mnoho rostlinných i živočišných druhů (vč. chráněných), ale i pro rekreační využití. V severních Čechách bude (za předpokladu přijetí vládou) tento přístup použit pouze na 14 % plochy, důležité ale je, že tato plocha nebude přerušovaná.

© KRAJINA.CZ | 2022