KRAJINA.CZ

Search

Voda v krajině, ale po celém světě

V České republice se množí projekty, které dávají krajinu "do pořádku". Voda na nesprávném místě je ale globální problém, jednu z prvních vlaštovek zjišťování aktuálního stavu vody vypustila společnost SpaceX, jedná se o Falcon 9. Ta bude mapovat aktuální stav sladké i slané vody po celém světě.

V České republice se množí projekty, které dávají krajinu „do pořádku“. Jednu z letošních přeměn prodělala podmáčená louka u zašovského hřbitova, která plynule navazuje na mokřadní biotop několika tůněmi, jejichž přítomnost povede ke zvýšení biodiverzity. Na Břeclavsku došlo od roku 2019 k vybudování tří územních systémů ekologické stability, třetí rozdělil rozlehlé lány polí a má pomoci zadržet vodu v krajině. Voda na nesprávném místě je ale globální problém, jednu z prvních vlaštovek zjišťování aktuálního stavu vody vypustila společnost SpaceX, jedná se o Falcon 9. Tento satelit bude mapovat stav vody sladké i slané vody na planetě Zemi (na 90 % plochy) a přispěje tak k informovanosti o důsledcích klimatické změny, se kterou souvisí nedostatek vody na některých místech, na jiných její přebytek.

© KRAJINA.CZ | 2022