KRAJINA.CZ

Search

Z rákosiny na pastvu

Ornitologocvé z ČSO přeměnily rákosiny na pastvu, úspěšně tím zvyšují biodiverzitu.

Dříve džungle, dnes rozmanité biotopy s vzácnými druhy rostlin. Proměna míst zarostlých zlatobýlem míst na pastviny, kterou zahájila Česká společnost ornitologická před třemi lety, měla pozitivní dopad na biodiverzitu ptačího parku Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku. Ornitologové získali pozemky v této oblasti v roce 2020 a díky svým úpravám zpřístupnili park ve snaze reagovat na pokles ptáků, mokřadů a vztahů mezi člověkem a přírodou. Ornitologové se také věnují dalším úpravám krajiny, včetně vytváření nových tůní, odstraňování drnů a sázení vrb.

Pastva na více než devíti hektarech půdy přinesla významný přínos pro druhovou pestrost v parku. Semena vzácných rostlin, která dlouho čekala na svou příležitost, začala klíčit díky pasoucím se zvířatům, jako jsou kozy, ovce a zejména uherský stepní skot, který odstraňuje náletové dřeviny i nepůvodní zlatobýl, což vytváří prostor pro různé druhy rostlin, včetně těch vzácných.

Foto: idnes.cz

© KRAJINA.CZ | 2022