KRAJINA.CZ

Search

Zarůstání krajiny není vždycky prospěšné

Ostrůvky biodiverzity potřebují péči. Té se jim dostává třeba od ČSOP Hradec Králové a Skupiny JARO.

O několik míst, která v minulosti hrála biodiverzitou, se stará ČSOP Hradec Králové společně se Skupinou JARO. Většinu lokalit byla dříve součástí lokálně udržovaných, sousedících kusů přírody – sad mezi loukami, drobnými poli nebo pastvinami. Tato mozaika ale v průběhu času společně se zvětšováním lánů vymizela, zůstaly pouze ostrůvky v těch místech, ve kterých si těžká technika neporadila (stráně, mokřady, …). Pokud se o ostrůvky nikdo nestará, snadno v čase zarůstají, v důsledku čehož z nich mizí některé (i chráněné nebo ohrožené) druhy rostlin či živočichů; někdy mizejí i z důvodu nadúdržby (nadbytečné sekání trávy, …). Rovnováhu mezi údržbou nedostatečnou a nadbytečnou nacházejí právě ČSOP Hradec králové a Skupina JARO, díky níž se jim podařilo zachovat některé hořce, hořečky nebo kudlanky či ještěrky.

© KRAJINA.CZ | 2022