KRAJINA.CZ

Search

CHKO komplex lužních lesů

Obora Soutok má být změněna na Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Soutok o rozloze 12.000 čtverečních metrů, která je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě.

V oblasti obory Soutok u Břeclavi platí od včerejška do poloviny května zákaz vstupu kvůli zaplavení lužních lesů po vytrvalých deštích. Lesy ČR požádaly městský úřad o omezení vstupu z důvodu ohrožení veřejnosti při pohybu v zaplavených částech lesních porostů. Obora Soutok má být změněna na Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Soutok o rozloze 12.000 čtverečních metrů, která je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. ČR má celkem čtyři takto zachovalé ekosystémy.

© KRAJINA.CZ | 2022