KRAJINA.CZ

Search

Další finance MŽP poputují na nakládání s dešťovou vodou

Alespoň jeden projekt zaměřený na problematiku sucha, který získal dotaci z evropských fondů, je v každé druhé obci v Česku. MŽP v rámci operačního programu Životní prostředí podporuje projekty na hospodaření s dešťovou vodou či na protipovodňová opatření.

Vedle protipovodňových opatření se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo financovat i projekty na hospodaření s dešťovou vodou. Žádat je možné v Operačním programu Životní prostředí, a to o financování podzemních nádrží, akumulačních nádrží, zelených střech nebo modrozelené infrastruktury (1 miliarda korun). V rámci protipovodňových opatření lze žádat o financování zlepšení tvarů koryt vodních toků, výstavbu či rekonstrukce ochranných nádrží (1,5 miliardy korun). Žádat mohou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí či školy, ale i nadace či církve. Více zde, žádat o dotace je možné na webu MŽP.

© KRAJINA.CZ | 2022