KRAJINA.CZ

Search

Více vody v okolí Krnova

Odborníci v Krnově a okolí pracují na studii, která se zaměřuje na zlepšení zadržování vody v krajině.

Odborníci v Krnově a okolí pracují na studii, která se zaměřuje na zlepšení zadržování vody v krajině. Studie se soustředí na přírodní opatření, jako je budování nových tůní a výsadba zeleně, a má za cíl nejen zlepšit zadržování vody, ale také zlepšit celkovou biodiverzitu a ochranu přírody v regionu. Odborníci již zmapovali území v povodí řeky Opavice a pracují na návrzích změn, jako je budování svodů povrchové vody z lesních cest do porostu a používání propustnějších povrchů na parkovištích.

© KRAJINA.CZ | 2022