KRAJINA.CZ

Search

Vracení vody do krajiny

Voda v krajině po minulých zásazích chybí. Proč a jak se do ní vrací, shrnuje Vojtěch Šťastný v Nedej se.

Ve druhé polovině 20. století byla snaha dostat vodu z krajiny tak, aby se na ní jednodušeji hospodařilo. Přestože odvodňovací zařízení v krajině lze stále najít, zjistili jsme, že voda krajině po těchto zásazích akutně chybí, případně přebývá – zkrátka není tam, kde by měla být. Kde a jak se teď do české krajiny vrací, shrnuje Vojtěch Šťastný v Nedej se.

© KRAJINA.CZ | 2022