KRAJINA.CZ

Search

Adaptujeme se na horší klima

Kde všude se v poslední době adaptujeme na změnu klimatu?

Adaptovat na klima se můžeme různými způsoby. Kolem Žďáru nad Sázavou vznikají nové polní cesty, což pomůže se snížením eroze a udržením vody v krajině. Remízky, které vzniknou souběžně s cestami, podpoří zvýšení biodiverzity. V Brně přibývají zelené střechy, pomohou se zachytáváním dešťové vody a umožní ji využívat lokálně. V Brdech se místní správa lesů rozhodla investovat do lesnické oblasti Vojenských lesů a statků do adaptačních opatření na změnu klimatu. Preferují přírodě blízké hospodaření, díky nimž zvládly místní lesy i kůrovcovou kalamitu. Na jesenicku se s kůrovcovou kalamitou vyrovnávají po svém, vykupují a sbírají bukvice, jimiž mají v plánu zalesnit holiny. Sazenice si budou Arcibiskupské lesy pěstovat samy. Evropská unie má v plánu zvýšit procento (o 15 % do roku 2030) zachyceného uhlíku prostřednictvím lepšího hospodaření s lesy a půdou. Bez adaptačních opatření totiž bude (nejenom v Evropě) umírat více lidí.

© KRAJINA.CZ | 2022