KRAJINA.CZ

Search

EK nabízí veřejné konzultace k právním předpisům na téma biologické rozmanitosti

Vaše podněty zasílejte Evropské komisi do 5. dubna

Evropská komise nabízí možnost veřejné konzultace k právním předpisům na téma biologické rozmanitosti. Vaše příspěvky můžete předkládat i v českém jazyce. Pro vložení podnětu je nutné se přihlásit, případně provést krátkou registraci do systému EU. Příspěvek o velikosti max. 4000 znaků lze vložit anonymně i veřejně (na výběr před odesláním). Ke komentáři je možné přidat i přílohu obsahující výzkumná a další zjištění podporující vaše nápady.

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (zpětnou vazbu lze zaslat do 5.4. 2021) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1832-Evaluation-of-the-EU-Biodiversity-Strategy-to-2020
Strategie si klade za cíl zastavit úbytek biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v EU, co nejvíce je obnovit a pomoci zabránit ztrátě globální biologické rozmanitosti. Tento plán hodnocení má za cíl určit, zda byly její činnosti dobře provedeny a vedly k dosažení cílů biologické rozmanitosti. Rovněž posoudí účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU pro strategii.

Cíle obnovy přírody v rámci strategie EU na ochranu biologické rozmanitosti (zpětnou vazbu lze zaslat do 5.4. 2021) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets
Iniciativa je jedním z hlavních opatření oznámených ve strategii EU na ochranu biologické rozmanitosti do roku 2030. Na základě toho počátečního posouzení dopadů budou v rámci iniciativy navrženy právně závazné cíle obnovy přírody, což pomůže splnit hlavní účel strategie – obnovit biologickou rozmanitost Evropy. Zpětná vazba je dostupná v češtině.

Změna jazyka webových stránek je možná přepnutím v horní liště, ačkoliv v češtině dostupná je jen druhá konzultace. Většina podrobnějších dokumentů vysvětlujících jednotlivé předpisy je také k dispozici většinou jen v anglickém jazyce. V případě dotazů kontaktujte proděkanku pro rozvoj fakulty Kateřinu Černý Pixovou.

© KRAJINA.CZ | 2022