KRAJINA.CZ

Search

FŽP členem iniciativy Evropské komise Bird@Farmland

FŽP členem iniciativy Evropské komise Bird@Farmland

Tým dr. Morelliho Community Ecology & Conservation se stal členem mezinárodního konsorcia projektu financovaného Evropskou komisí pod názvem DEVELOPING TOOLS TO SUPPORT FARMLAND BIRD CONSERVATION IN THE EU (č.: ENV/2020/OP/0003). Tým bude, ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, mít na starosti část projektu nazvanou Conservation Science for Flagship Species. Tato část projektu sestává ze dvou aktivit, a to v identifikaci alespoň 15 ubývajících ptačích vlajkových druhů a ve sběru nejrelevantnějších informací pro jejich ochranu.

Na projektu participují instituce z deseti zemí EU: Rakouska, Bulharska, ČR, Finska, Francie, Německa, Maďarska, Itálie, Portugalska a Španělska.

V kostce iniciativa Birds@Farmland podporuje členské státy EU v ochraně avifauny žijící v zemědělské krajině. Ochrana těchto ptačích druhů je závazná pro úspěch Zelené dohody pro Evropu a strategií biologické rozmanitosti a Od zemědělce ke spotřebiteli. Nejdůležitějším posláním projektu je propojení ochranářských důkazů a jejich co nejrychlejší zohlednění ve strategii Conservation Activity Plan (CAP). Od výstupů projektu se očekává jejich využitelnost a aplikovatelnost v reálném provozu a přístupech ze strany zemědělců a krajinotvorného managementu.

Projekt koordinuje rakouská agentura životního prostředí Umweltbundesamt GmbH. Jeho harmonogram je stanoven na roky 2021 a 2022 s celkovým rozpočtem 13 mil. Kč.

© KRAJINA.CZ | 2022