KRAJINA.CZ

Search

Jak dál s chráněnými krajinnými oblastmi?

Vyhlašovat CHKO je náročné a vyžaduje spoustu práce. Kde je to nutné a možné, se CHKO "přehlašují", vyhlášení nových může trvat léta.

V ČR tvoří CHKO přes 14 % rozlohy. Jejich úkolem je chránit nejen typický nebo unikátní krajinný ráz, ale i dochované přírodní funkce krajiny a přírodní hodnoty. Mnohé z nich byly vyhlášeny ještě před přijetím zákona o ochraně přírody a krajiny, který je sám o sobě na hranici životnosti. MŽP tak oblasti „přehlašuje“ neboli znovu vyhlašuje a upravuje jejich zóny ochrany, a to v souladu se Státní politikou životního prostředí 2030 s výhledem do roku 2050. V posledních letech tak učinila u CHKO Poodří, CHKO Moravský kras a CHKO Blanský les, v budoucnu znovuvyhlášení plánuje u CHKO Litovelské Pomoraví, Bílé Karpaty a Křivoklátsko a uvažuje o vyhlášení nových, nicméně je nutné k tomuto procesu přistupovat racionálně, protože tento proces může trvat několik let a stojí za ním obrovské množství práce několika resortů.

© KRAJINA.CZ | 2022