KRAJINA.CZ

Search

Evropa je potravinově soběstačná, ujistili v Praze zástupci ministerstev zemědělství států EU

EU vyzývá členské státy, aby respektovaly úmluvy v rámci tzv. Zelené dohody a zpracovaly či aktualizovaly své národní strategie s maximální ambicí v oblasti udržitelného zemědělství, které bude odolávat nadcházející klimatické změně, bude snižovat emise CO2, podporovat biodiverzitu či wellfare chovaných zvířat.

Jednání ke Společné zemědělské politice se v Praze v rámci českého předsednictví EU konalo v pondělí 12. září. Hlavní pozornost věnovali zástupci resortů zemědělství všech členských států unie aktuální náročné situaci a možnosti reakce národních strategických plánů na výzvy, jako je pandemie covidu, probíhající válka na Ukrajině či narůstající úroveň inflace. 

I přes tyto neočekávané komplikace EU vyzývá členské státy, aby respektovaly úmluvy v rámci tzv. Zelené dohody, a tedy zpracovaly či aktualizovaly své národní strategie s maximální ambicí v oblasti udržitelného zemědělství. Cílem má být odolávat nadcházející klimatické změně, snižovat emise CO2, podporovat biodiverzitu či tzv. wellfare hospodářských zvířat. Zmíněn byl také koncept „From farm to fork“, tedy zkrácení obchodního řetězce, který může být receptem na vzrůstající náklady výroby potravin.

V Praze zaznělo ubezpečení, že i za stávající situace je Evropa jako celek potravinově soběstačná a je schopna a ochotna řešit i případné ohrožení dostupnosti potravin obyvatel nejzranitelnějších oblastí v globálním měřítku. 

ČR se v rámci dne prezentovala svým ojedinělým komplexním systémem pozemkových úprav, které přes všechny komplikace nabízejí možnost zavádění mitigačních a adaptačních opatření v reakci na klimatickou změnu. Jako příklady čeští odborníci zdůraznili třeba nově zaváděné principy agrolesnictví nebo výzkumné pokroky v oblasti precizního zemědělství.

© KRAJINA.CZ | 2022