KRAJINA.CZ

Search

Konec potravinám, které způsobují odlesňování

Evropský parlament schválil opatření, které zakazuje na trhu EU prodej výrobků a potravin, jejichž vznik přispěl k odlesňování kdekoli na světě.

Evropský parlament schválil opatření, které zakazuje na trhu EU prodej výrobků a potravin, jejichž vznik přispěl k odlesňování kdekoli na světě. Právní předpis se vztahuje na suroviny jako kakao, káva, palmový olej, sója, skot, dřevo nebo kaučuk a výrobky obsahující tyto suroviny, například čokoládu. Před prodejem musí prodejce ověřit, že výrobky nebyly vyrobeny přispěním k odlesnění půdy nebo znehodnocení lesů a musí v této souvislosti vydat prohlášení. Dovozce musí také zkontrolovat, že výrobky neohrozily práva původních obyvatel. Země s vysokým rizikem odlesňování budou podrobeny častější kontrole než země s nízkým rizikem.

© KRAJINA.CZ | 2022