KRAJINA.CZ

Search

Národními parky demokracie nekončí

Národní park znamená určitá omezení, ale i možnost dosáhnout na další finanční prostředky, na které by obec mimo NP nikdy nedosáhla.

I když se obce a jejich politici v ČR dost často vymezují vůči národním parků negativně, není to oprávněné. Obce v národních parcích totiž jsou v dlouhodobém horizontu zvýhodňovány ve srovnání s obcemi mimo NP při podpoře životně důležité infrastruktury. Ano, národní park znamená určitá omezení, ale i možnost dosáhnout na další finanční prostředky, na které by obec mimo NP nikdy nedosáhla.

© KRAJINA.CZ | 2022