KRAJINA.CZ

Search

Ostrá diskuze v českém zemědělském sektoru

Připravovaný Strategický plán společné zemědělské politiky rozděluje český zemědělský sektor

V zemědělském sektoru to aktuálně velmi vře. Jablkem sváru je Strategický plán společné zemědělské politiky, který ČR a ostatní členské země připravují pro naplňování schválené Společné zemědělské politiky EU. Dokument byl v rámci ČR vytvořen ještě minulou vládou. Nová vláda, jak dopředu avizovala, však nyní tento Strategický plán mění.

Řeč je samozřejmě hlavně o změnách v dotačním systému, který má oproti minulým letům zvýhodnit menší farmáře oproti velkým. Hlavně tímto směrem se diskuze vede a budí mnoho vášní a málo skutečných argumentů na obou stranách.

Z pohledu krajiny či ochrany životního prostředí by se však hlavní směr diskuze měl ubírat trochu jiným směrem. Zásadní rozhodně není velikost farmy, ale způsob, jakým hospodaří a jak je prospěšná celé společnosti. Pokud totiž má do zemědělství plynout tolik prostředků z našich daní, měl by tento požadavek na ochranu veřejného zájmu, v tomto případě životního prostředí, být prioritou. Obecně bychom měli postupně směřovat k útlumu přímé podpory produkce bez ohledu na použité pěstební či chovatelské přístupy a více prostředků směřovat na kvalitní péči o půdu, krajinu či vodní zdroje – tedy dotačním systémem přerozdělit finanční prostředky farmářům, kteří svým hospodařením krajině prospívají.

Nutno však říci, že velikost farem v ČR je vysoce nadprůměrná. Z praxe pak víme, že menší, často rodinné, podniky ve většině případech přinášejí krajině a venkovu jako takovému více benefitů než průmyslově hospodařící obrovské podniky spravující tisíce hektarů půdy. Tedy směřování dotačních prostředků tímto směrem pravděpodobně nebude špatnou cestou, byť se nyní nemusí jevit jako zrovna nejspravedlivější.

Odhadovat, co přesně nám tyto změny přinesou je předčasné. Ďábel se vždy skrývá v detailu a až na konkrétních pravidlech bude záležet, zda prezentované změny přinesou skutečnou změnu pozitivním směrem. V tomto ohledu bude jistě zajímavější diskuze ohledně plánovanému zavádění tzv. ekoschémat.

Budeme vývoj situace dále sledovat.

K danému tématu byla v médiích zveřejněna celá řada článků, zde některé z nich:

Kdo chce víc dotací, ať hospodaří ekologicky, vzkázal Nekula protestujícím velkým zemědělcům — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Čeští zemědělci v ostrém sporu o nová dotační pravidla. Změní je nová vláda? – Ekonomický deník (ekonomickydenik.cz)

Mikuláš Peksa: Nová reforma zemědělské politiky aneb jak agrobaroni převálcovali možnost změny k lepšímu – Ekolist.cz

Euroskop.cz – Analýzy – Nová pravidla pro společnou zemědělskou politiku

MZe mění Strategický plán do roku 2027, bude více zaměřený na ekologii – Naše voda (nase-voda.cz)

Stanoviska zapojených skupin:

Strategický plán SZP EU (asz.cz)

Ministerstvo zemědělství upravuje Strategický plán českého zemědělství do roku 2027. Bude více zaměřený na ekologii (Životní prostředí, eAGRI)

Nejednejte o nás bez nás, vyzývají vládu zemědělské organizace | ZS ČR (zscr.cz)

AKCR.cz › Zápisy › Společná zemědělská politika | AKCR.cz

© KRAJINA.CZ | 2022