KRAJINA.CZ

Search

Pozor, kam stavíš solární panel

Přechod na obnovitelné zdroje energie může mít negativní vliv na biodiverzitu. Jak se tomu vyhnout?

Přechod na obnovitelné zdroje energie není pro krajinu, biologickou rozmanitost ani člověka jen tak. Rozhodovací orgány musejí vypracovat strategické územní plánování pomocí ekologicky citlivého mapování se zapojením místních komunit, aby se zajistilo, že přechod nebude v rozporu s potřebami ekosystémů a lidí. Pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050 bude zapotřebí 0,5 až 2,8 % celkové rozlohy EU pro solární energii. Pro dostatečně citlivou realizaci obnovitelných zdrojů energie je možné směřovat rozvoj projektů obnovitelných zdrojů energie do oblastí, které jsou nejméně „citlivé“ , za tímto účelem vzniknou tzv. „go-to“ zóny, do kterých budou moc být umisťovány solární panely. V EU budeme moci využít například průmyslové areály nebo střechy budov, střešní solární systémy na obytných budovách rovněž poskytují široké možnosti pro přímé zapojení komunit a spotřebitelů, což přispěje k energetické nezávislosti a komunitně vedené revoluci v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

© KRAJINA.CZ | 2022