KRAJINA.CZ

Search

Sbohem světelnému smogu

Mezi lety 2011 a 2022 se zvýšila míra umělého osvětlení nebe přibližně o 10 %, což odpovídá zdvojnásobení přibližně každých 8 let. S tím se má „poprat“ nová norma, která bude množství a druh emitovaného světla omezovat. Účinnou se stane 1. března 2023, právně závaznou v případě, že na ni bude odkazovat novela stavebního zákona. Důsledky nadměrného osvětlení totiž můžeme pozorovat na lidském zdraví i životním prostředí. V dokumentu je ČR rozdělena na pět zón citlivosti (Z0 až Z4), kdy zóna Z0 reprezentuje chráněné oblasti, Z1 nezastavěná území až po Z4, velmi světlé prostředí, pro které bude norma nejmírnější. Upravovat bude osvětlení pozemních komunikací, venkovních pracovišť a sportovišť, architektonické osvětlení a reklamní osvětlení. Nebude řešit dočasné osvětlení jako vánoční výzdobu nebo průnik vnitřního osvětlení ven.

© KRAJINA.CZ | 2022