KRAJINA.CZ

Search

Zachráníme si krajinu?

Analýza možnosti změny krajiny k lepšímu aneb jak to můžeme zvládnout

Máme historickou možnost opravit naši krajinu. Tuto příležitost nám dává přelomové prohlášení vlády, které jako priority jmenuje ochranu životního prostředí, přírodních zdrojů, krajiny, přírody, biodiverzity a klimatu. Záleží ale na vzájemné spolupráci mezi ministerstvy, konzultaci se sociální sférou a veřejností. Veřejnost řešení chce a je připravena přidat ruku k dílu. Celý text se zaměřuje na konkrétní body, jak to provést, a dochází k závěru, že to zásadní je mít stabilní zázemí, domov, místo, kde se dá žít.

© KRAJINA.CZ | 2022