KRAJINA.CZ

Search

Další tůně na Broumovsku

Na Broumovsku vzniká polyfunkční krajina inspirovaná Živou krajinou.

Na Broumovsku vznikla soustava pěti tůní, která začala okamžitě plnit svoji funkci. Zadržuje nejen dešťovou, ale i podpovrchovou vodu. Zároveň pomůže udržovat napojený, níže položený rybník a v létě vysychající potok. Výstavba tůní byla inspirována projektem Živá krajina na Zdoňovsku. Následovat budou další desítky opatření, které mají za cíl krajinu proměnit na polyfunkční pomocí střídání vertikálních a horizontálních krajinných kontur, což povede nejen k lepšímu zadržování vody, ale i ke zvýšení biodiverzity nebo lepšímu ukládání uhlíku.

© KRAJINA.CZ | 2022