KRAJINA.CZ

Search

Jde to i jinak

Zvyšování odolnosti krajiny při povodních s sebou může nést i ovoce. A to doslova!

Starosta obce Dubence dokázal vedle mírnění důsledků možných povodní, ke kterým jsou používány běžné pozemkové úpravy, využít krajinu i jinak. I proto může být zdrojem inspirace. Vedle vodních prvků se více rozčlenila zemědělská půda, a to širokými pásy, do kterých se v případě silných dešťů zasakuje voda. Do pásů byly zasazeny ovocné stromy, stejně jako do nově vzniklých biokoridorů. Z jablek ovocných stromů, které díky tomu nemusejí být zalévány, vyrábějí mošt a křížaly. Prosazování změn s sebou neslo ale i řadu dalších problémů.

© KRAJINA.CZ | 2022