KRAJINA.CZ

Search

Klimatická krize je příčinou hodnocení přírody podle ekonomického přínosu

Jedním z hybatelů klimatické krize je hodnocení přírody ekonomickými ukazateli.

Ve studii, která vyšla v Nature, bylo zjištěno, že jedním ze základních kamenů klimatické krize je hodnocení přírody podle ekonomického přínosu. Hospodářská a politická rozhodnutí se totiž řídí (krátkodobými) zisky a hospodářským růstem. Ekonomický přínos ale není jediný ukazatel, na který by měl být brán ohled, za stejně důležité jsou (vědci) považovány i sociokulturní a ekologické ukazatele, kterým zatím nebyla věnována dostatečná pozornost. Zbývá navržené hodnotící metody zapracovat do metodik a začít je používat. Pomůže to i s řešením krize biodiverzity a klimatické krize s jejími důsledky, kam nás opačný přístup pomohl zavléci.

© KRAJINA.CZ | 2022