KRAJINA.CZ

Search

O Třeboňsku

Třeboňsko se skládá z mnoha příběhů, které jsou spojeny s letitou proměnou krajiny.

Třeboňsko je krajina specifická tím, že dostává po desetiletí vytrvalou péči. Ta je spojena nejen s rybníkářstvím a rybářstvím, ale i s péčí o lesy. Jedná se o krajinu, kterou vytvořily lidské ruce z bažinatých krajin do vodotečí a vysušených luk a lesů. Za jednotlivými místy se schovávají příběhy, které sahají daleko do minulosti. Některé z nich představil v pořadu Folklorní notování bývalý starosta Třeboně Jiří Houdek.

© KRAJINA.CZ | 2022