KRAJINA.CZ

Search

Povodňování jako nástroj adaptace na změnu klimatu

Povodňováním pro adaptaci na změnu klimatu.

Na začátku března proběhlo mimořádné povodňování lužních lesů v oblasti Soutoku z vodní nádrže Nové Mlýny. Toto povodňování je záměrné a jeho cílem je zlepšit hydrologické podmínky a stav lesů, které trpí vlivem sucha a změny klimatu. Lesy ČR požádaly Povodí Moravy o zvýšení průtoku vody z vodního díla Nové Mlýny do lesů. Průtok byl zvýšen přibližně na 100 až 110 m3/s tak, aby se voda dostala systémem nápustných objektů, stavidel a kanálů do lužních lesů, kde způsobí zaplavení tůní, mokřadů a luk. Zvýšené průtoky v Dyji také zvýší hladinu v slepých a napojených ramenech podél Dyje v úseku od Nových Mlýnů po soutok s řekou Moravou. Povodňování není novinka, probíhalo v letech 2017, 2019 a 2020.

© KRAJINA.CZ | 2022