KRAJINA.CZ

Search
Konference věnovaná vodě ve městech představí i projekt "Obec v zahradě", který má prostřednictvím rozmanitých prvků připravit půdu pro novou výstavbu v obci Lichoceves a srážkové vody, které na ni budou dopadat.

Rychlá a účinná absorpce srážek a efektivní hospodaření s vodou v případě sucha jsou klíčovými prvky, které využívají houby, a kterými se mohou inspirovat inženýři při transformaci středoevropských měst, která musí reagovat na stále delší období bez srážek a častější přívalové deště. Voda hraje klíčovou roli v kvalitě veřejných prostor a ovlivňuje stavby i geotechniku v městech. Zadržování srážkové vody v urbanizovaném prostředí a zvýšování úrovně podzemních vod jsou klíčovými prvky řízeného hospodaření s vodou v městech. Na konferenci věnované vodě ve městech zazní příspěvek věnující se jedné německé obci, která oddělila nakládání se srážkovými a splaškovými odpadními vodami za účelem vsakování a odpařování, na úrovni České republiky zaujal publikum projekt Obec v zahradě, který byl vypracován pro obec Lichoceves, ve kterém je nová plánovaná zástavba doprovázena zelenými pásy, cestami, remízy nebo deštnými záhony.

© KRAJINA.CZ | 2022