KRAJINA.CZ

Search

Adaptujeme se na klima

Do soutěže Adapterra Awards se v letošním roce přihlásilo rekordních 115 projektů ze všech koutů země.

Adapterra Awards je celostátní soutěž pořádaná Nadací Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting, která má za cíl ocenit projekty adaptace na změny klimatických podmínek v České republice. Soutěže se v letošním roce zúčastní 115 projektů ze všech koutů země. Finalisté budou vybráni odbornou porotou a oznámeni počátkem srpna. Soutěž se zaměřuje na projekty z různých oblastí, jako je obnova veřejných prostor, rozvoj krajiny, naturalizace vodních toků, lesní hospodářství a adaptace soukromých a veřejných budov. Vítězové získají finanční odměnu nebo cenu od partnerů soutěže, Nestlé, Českomoravského Cementu a SOLSOL a jiných.

© KRAJINA.CZ | 2022