KRAJINA.CZ

FŽP zastoupena ve všech vítězných návrzích soutěže přeměny jezera Milada

Architektonická soutěž jezera Milada vyhlásila výsledky

Zástupci FŽP jsou coby spolupracující osoby členy všech tří vítězných týmů právě vyhodnocené krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže na přeměnu bývalého lomu Chabařovice na jezero Milada. Předmětem soutěže bylo nalezení optimální proveditelné a udržitelné koncepce postupné přeměny území jezera Milada v místo, které bude dále rozvíjet osobitý přírodní charakter s cílem vytvoření krajiny odolné vůči klimatickým změnám, bude vhodné pro příměstskou rekreaci a odpočinek v přírodě, které se stane nedílnou součástí širšího území, bude dobře dostupné z okolních měst a obcí, doplní jejich občanskou vybavenost a  přispěje ke zvýšení kvality života místních obyvatel. 
Správcem zájmového území jezera Milada a vyhlašovatelem soutěže je Palivový kombinát Ústí, s. p.

Jmenovitě gratulujeme Kateřině Lagner Zímové (1. cena, účastník soutěže: Mandaworks AB), Vladimíru Zdražilovi a Zdeňku Kekenovi (2. cena, účastník soutěže: 4ct, s.r.o., CIVITAS, Inc.) a Markétě Hendrychové a Zuzaně Skřivanové (3. cena, účastník soutěže: Rehwaldt Landscape Architects)!

Více informací o vítězných návrzích a samotné soutěži naleznete ZDE.


© KRAJINA.CZ | 2022