KRAJINA.CZ

Search

FŽP zastoupena ve všech vítězných návrzích soutěže přeměny jezera Milada

Architektonická soutěž jezera Milada vyhlásila výsledky

Zástupci FŽP jsou coby spolupracující osoby členy všech tří vítězných týmů právě vyhodnocené krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže na přeměnu bývalého lomu Chabařovice na jezero Milada. Předmětem soutěže bylo nalezení optimální proveditelné a udržitelné koncepce postupné přeměny území jezera Milada v místo, které bude dále rozvíjet osobitý přírodní charakter s cílem vytvoření krajiny odolné vůči klimatickým změnám, bude vhodné pro příměstskou rekreaci a odpočinek v přírodě, které se stane nedílnou součástí širšího území, bude dobře dostupné z okolních měst a obcí, doplní jejich občanskou vybavenost a  přispěje ke zvýšení kvality života místních obyvatel. 
Správcem zájmového území jezera Milada a vyhlašovatelem soutěže je Palivový kombinát Ústí, s. p.

Jmenovitě gratulujeme Kateřině Lagner Zímové (1. cena, účastník soutěže: Mandaworks AB), Vladimíru Zdražilovi a Zdeňku Kekenovi (2. cena, účastník soutěže: 4ct, s.r.o., CIVITAS, Inc.) a Markétě Hendrychové a Zuzaně Skřivanové (3. cena, účastník soutěže: Rehwaldt Landscape Architects)!

Více informací o vítězných návrzích a samotné soutěži naleznete ZDE.


© KRAJINA.CZ | 2022